antakyadefnesabunu.com
DEFNE SABUNU RNLERMZ SPAR SATI NOKTALARI HAKKIMIZDA LETM

  Men

 Antakya

 Site'de Arama Anket

Daha �nce Defne Sabunu Kulland�n�zm�?

Oy

Evet 167
Hay�r 273

Anket

 Takvim

Haziran 2024
P
S
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 Saat

  Hava Durumu

Hava Durumu

 Hakkýmýzda

 

Tahir ÇELÝKKAYA , 1957 Yýlýndan bu yana Antakya′nýn ticaret hayatýnda yer alan , ve baþlangýçtan bugüne ′ Doðruluk Dost Kapýsý ′ diyerek ; kazançtan ziyade Güven Kazanmak ve bu Güveni muhafaza etmek amacý ve düþüncesi ile hareket etmiþtir. Halkýna her zaman en kaliteli ürünleri en uygun fiyata sunmuþtur.

Kendi imalatý olan Tahir Çelikkaya Asli Ýpek Eþarplarý ile , Hatay′lý hanýmlarý Ýpek Eþarp rahatlýðý ile tanýþtýrmýþ , bu eþarplar Hatay ili ve ilçeleri yanýnda çevre illerde de kullanýlýr olmuþtur .

Yýllardan bu yana müþterilerimiz Tahir ′de kaliteyi bulacaklarýný ve aldanmayacaklarýný bilerek geldiler.

Ayný kalite anlayýþý ile uzun yýllar boyunca özel ilgi alaný olan Defne Sabunlarýný , Hatay′ýn bereketli topraklarýnda yetiþen nev′i þahsýna münhasýr Zeytinleri ve Mitoloji′de Defne′nin doðum yeri olan Antakya ve köylerinde yetiþen Defne aðaçlarýnýn meyvelerinden elde edilen , 1.Kalite Zeytinyaðý ve Defne Yaðý kullanýlarak hiçbir katký maddesi olmaksýzýn özen ve el emeði ile Özel olarak üretmektedir .

Ne yazýk ki , piyasada Defne Sabunu adý altýnda satýlmakta olan ve gerek Antakya′nýn gerekse Defne Sabunu′nun yanlýþ tanýnmasýna yol açan çeþitli kalitesiz sabunlarýn üretilip satýlmakta olduðunu büyük bir üzüntü ile izlemekteyiz . En büyük amacýmýz , bir þifa kaynaðý olan Gerçek Antakya Defne Sabunu ile sizleri tanýþtýrmak ve azami faydayý saðlamaktýr .

Tekrar ediyor ve garanti ediyoruz ; Antakya Defne Sabunlarýmýz , Antakya′da üretilen en kaliteli zeytinyaðý ve defne yaðlarýný kullanarak üretilmektedir. Yýllarýn deneyimi ve kalite anlayýþý ile Saf Zeytinyaðý ve Defne Yaðýnýn en kalitelilerini seçerek en doðal biçimde , hiç bir kimyasal karýþým olmaksýzýn tamamen el yapýmý olarak sizlere sunmaktayýz . Þunu biliyoruz ve ilan ediyoruz ; ALDATAN ALDANIR...


 

  

  # Yorumlar
Aysun
"Hadi caným doðal sabun üreticisimi kaldý"dediðim ama yine de umut ederek aldýðým sabununuza bayýldým. Eþim ve ben evdeki þampuan ve duþ jellerini kullanmýyoruz artýk. Üreticilerin ellerine saðlýk. Duþtan sonra müthiþ güzel kokuyorsunuz ben bu kokuyu en iyi duþ jeli ve þampuanlarýnda görmedim. Vücudu duþ jelleri gibi bir parça kurutuyor ama onu da düzenli krem kullanarak önleyebiliyorsunuz. Saç diplerimde oluþan ve yayýlan kötü koku gitti. Dökülme azaldý. Evet saçlarýnýzý ipek gibi yapmýyor ama daha saðlýklý uzamasýný saðlýyor, tuhaftýr saç ucundaki çatallaþmazlar bile gitti. Þaþýrtýcý bir þekilde çok iyi bir sabun. Sabýrla en azýndan bir sabun bitene kadar kullanmanýzý tavsiye ederim.
demir
sabununuz ilk elime aldýðýmda kokusu beni çok etkiledi.kullandýkçada sabununuzun kalitesini gördüm.alnýmda dökülen saçlarýmýn yerine saçýmýn çýktýðýný gördüm. çok mutluyum.hala inanamýyorum,bir sabun böyle bir etkiyi nasýl gösterebilir?firmaya teþekkür ediyorum.
sevgi özdemir
sabununuzun kalitesine diyecek yok.ben inanýlmaz memnun kaldým.baþarýlarýnýzýn devamýný diliyorum.
tamara konç
gerçekten sabun deyince artýk sizin tahir çelikkaya sabununuz diyorum.harkulade teþekkürler.
gülay
sabununuz çok güzel teþekkürler. güzelliði;saçlarýmý asla sertleþtirmedi ve dökülmeyi durdurdu.sabununuzu yirmi gündür kullanýyorum çok memnunum.

Anasayfa yap
Favorilerine Ekle

G�r�� �neri Sayfay� yazd�r

Konu �smi : Hakkýmýzda

Okunma Say�s� :  35883
Konu Adresi : http://www.antakyadefnesabunu.com/49/Hakkimizda.html

     Son Eklenen Konular

 

     En �ok Okunan Konular

 

     Rastgele Konular

Hijyen için en saðlýklýsý Defne Sabunu
COVID-19 den korunma
Bir bakýþta Tahir Çelikkaya Antakya Defne Sabunu
Fuar 2010
Kullananlar Ne Diyor ?
Sýkça Sorulanlar
Vizyon - Misyon
Prof.Dr.ERKAN TOPUZ;Her türlü deterjandan kaçýnýz. De
Defne sabunu ile tanýþan þampuaný býrakýyor.
Japonlar ve Amerikalýlarýn sabunu Antakya`dan
Antakya
Hakkýmýzda
Satýþ Noktalarý
Ürünler
Tahir Çelikkaya Özel Ýmalat Doðal Þifalý ANTAKYA DEF
sipariþ
Defne Sabunu
Tahir Çelikkaya Özel Ýmalat Doðal Þifalý Antakya Def
Haber7.com Deniz Baykal da bu sabunu kullanýyor
 

Ürünler (127867'kez Okundu)
Defne sabunu ile tanýþan þampuaný býrakýyor. (94213'kez Okundu)
Kullananlar Ne Diyor ? (80904'kez Okundu)
sipariþ (76121'kez Okundu)
Defne Sabunu (72760'kez Okundu)
Tahir Çelikkaya Özel Ýmalat Doðal Þifalý Antakya Def (71680'kez Okundu)
Satýþ Noktalarý (71449'kez Okundu)
Tahir Çelikkaya Özel Ýmalat Doðal Þifalý ANTAKYA DEF (50443'kez Okundu)
Sýkça Sorulanlar (41740'kez Okundu)
Hakkýmýzda (35884'kez Okundu)
Antakya (32056'kez Okundu)
Prof.Dr.ERKAN TOPUZ;Her türlü deterjandan kaçýnýz. De (30252'kez Okundu)
Japonlar ve Amerikalýlarýn sabunu Antakya`dan (25342'kez Okundu)
Haber7.com Deniz Baykal da bu sabunu kullanýyor (24758'kez Okundu)
Vizyon - Misyon (20522'kez Okundu)
Fuar 2010 (20490'kez Okundu)
Bir bakýþta Tahir Çelikkaya Antakya Defne Sabunu (19709'kez Okundu)
Hijyen için en saðlýklýsý Defne Sabunu (5557'kez Okundu)
COVID-19 den korunma (5474'kez Okundu)

 

Kullananlar Ne Diyor ?
Hakkýmýzda
Sýkça Sorulanlar
Tahir Çelikkaya Özel Ýmalat Doðal Þifalý ANTAKYA DEF
Bir bakýþta Tahir Çelikkaya Antakya Defne Sabunu
Prof.Dr.ERKAN TOPUZ;Her türlü deterjandan kaçýnýz. De
COVID-19 den korunma
Ürünler
Japonlar ve Amerikalýlarýn sabunu Antakya`dan
Defne Sabunu
Defne sabunu ile tanýþan þampuaný býrakýyor.
Antakya
Hijyen için en saðlýklýsý Defne Sabunu
Haber7.com Deniz Baykal da bu sabunu kullanýyor
Tahir Çelikkaya Özel Ýmalat Doðal Þifalý Antakya Def
sipariþ
Vizyon - Misyon
Fuar 2010
Satýþ Noktalarý


Atatrk Cad. No: 42/C 31100 Antakya/Hatay
Tel: +90 326 214 36 62 - +90 532 285 38 11 - +90 505 223 46 35


Powered by Antakyadefnesabunu.com                       

S�TEM�Z�N ��ER���N� VE FOTO�RAFLARI �Z�NS�Z KULLANANLAR HAKKINDA YASAL ��LEM BA�LATILACAKTIR.                        � Her Hakk� Sakl�d�r.  www.antakyadefnesabunu.com