antakyadefnesabunu.com
DEFNE SABUNU RNLERMZ SPAR SATI NOKTALARI HAKKIMIZDA LETM

  Men

 Antakya

 Site'de Arama Anket

Daha �nce Defne Sabunu Kulland�n�zm�?

Oy

Evet 167
Hay�r 273

Anket

 Takvim

Haziran 2024
P
S
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 Saat

  Hava Durumu

Hava Durumu

 Defne Sabunu

 

Antakya'nýn Tarihi Defne Sabunlarý (Gar Sabunu) 

Ýçinde Kimyasal madde bulunmayan % 100 Doðal , Hatay'ýn Cennet Doðasýnda yetiþen Zeytin ve Defne aðaçlarýnýn meyvelerinin yaðýndan, geleneksel yöntemlerle üretilen tamamen el yapýmý  Sabunlarýmýz, Doðadan size armaðandýr .

 

Tahir Çelikkaya Özel Ýmalat, Doðal Þifalý Antakya Defne Sabunu 
 

Þifa Kaynaðý %100 Doðal Sabun...  Yüzlerce yýllýk gelenek ...

 Kalite ve dürüstlükten ödün vermeden , Doðaya ihanet etmeden ; 
 Gerçek Defne Sabunu ve Gerçek Antakya Sabunu nasýl olmalý ise o Saflýk ve güzellikte sizlere sunuluyor .
 Koku ve renk için hiçbir katký maddesi kullanýlmamýþtýr. Sadece Defne ve Zeytinyaðý nýn doðal kokusunu duyarsýnýz .
 Defne Sabunu'nun vücut ve saç için faydalarý yüzyýllardýr bilinmekte ve kullananlarca hissedilmektedir .

 Burada önemli bir hususa dikkat çekmek isteriz ;
Her üründe olduðu gibi elbette Defne Sabunu konusunda da türlü örnekler bulunmakta , ne yazýk ki Defne Sabunu adý altýnda kalitesiz yaðlar , kimyasallar kullanýlarak kalitesiz ve insan saðlýðýna zararlý çeþitli 'sözde defne sabunlarý' bulunmaktadýr . Defne Sabunu bir saðlýk ürünüdür. Özen gerektirir , dürüst üretim , saðlýklý ve kaliteli zeytinyaðý ve defne yaðýnýn en iyisi kullanýlarak ve hiçbir kimyasal olmadan üretilmelidir.
Ýnsanlarý aldatmaya ve kolay kazanç saðlamaya yönelik ürünlerden sakýnýnýz.

Tahir Çelikkaya Özel Ýmalat Doðal Þifalý ANTAKYA DEFNE SABUNU % 100 Doðal Saflýk ve Temizlik sunmaktadýr .

% 100 DOÐALLIK GARANTÝLÝDÝR .

 

Önemli Bilgi ; Son günlerde hepimizin üzülerek takip etmekte olduðu, domuz gribi vakalarýnda yaþanan artýþ, endiþe yaratmaktadýr. Uzmanlar domuz gribi ile mücadelede, kiþisel temizlik ve hijyenin önemine dikkat çekmektedirler. Sýk sýk ellerin yýkanmasý önerilen en basit yöntemdir. Konunun bizi ilgilendiren bu boyutu ile ilgili olarak, DefneYaðý'nýn en doðal antiseptik(mikrop öldürücü) olduðu bilgisini, tekrar paylaþmak isteriz . Burada hijyeni saðlamak adýna , sürekli olarak, cildimizin kimyasallara maruz býrakýlmamasý gerektiðini bu vesile ile tekrar hatýrlatma ihtiyacý hissetmekteyiz . Üretimimizin temel gayesi , doðal olaný , en doðal ve kaliteli þekilde insanýmýza sunmaktýr. Sabunlarýmýz bir saðlýk ürünü olarak Sizlere sunulmaktadýr. Ýnsan cildinin doðasýna en uygun temizlik aracý , yüksek kalitedeki saf sofralýk zeytinyaðý ve Saf Defne Yaðýndan üretilen doðal defne sabunlarýmýzdýr . Geçmiþte olduðu gibi gelecekte de Doðal olan en faydalý olacaktýr ... 

  # Yorumlar
çaðlar
Gerçekten çok güzel sabun yapýyorsunuz ilk baþlarda þampuan kullanýyordum içinde bir sürü kimyasal madde var 1 yýldýr gar sabunu kullanýyorum kepek sorunumu kökten haletti ayrýca yumuþacýk ipeksi bir cildim oldu syrýca bazý rahatsýzlýklara iyi geldiði söyleniyor teþekkürler türkiye teþekkürler antakyalýlar(hataylýlar)
Günay Mürselova
Merhaba.Ben Azerbaycandan yaziyorum.yazýnýzý okudum.çok beyendim.men de kullanmak isterim.nerden ala bilirim. ve orijinal olmasýný nasýl anlayým
hande atasever ,yýldýz
sabununuzu bende kullanýyorum,yüzümde oluþan alerji sorunlarýný sizin sabunla çözebildim.Allah sizden razý olsun.cilt doktorlarýnýn bile çözemediði sorunu sayenizde çözdüm teþekkür ediyorum.tahir çelikkaya sabunlarýnýn baþarýlarýnýn devamýný diliyorum.
mimarsinan üniversitesi ar.gör.
sabununuz gerçekten bir harika. internet üzerinden getirtilen ürünlere çok sýcak bakmamama raðmen sizin ürününüzün kalitesini araþtýrýp hemen sabun sipariþi verdim.sonuç mükemmel. gönderilen ürün çok kaliteli ve tamamiyle doðal,organik.sizi baþarýnýzdan ötürü kutluyorum.dürüst satýþlarýnýz için teþekkür ediyorum.saðolun varolun.
doðal
Benin denemediðim þampuan ve doðal sabun kalmadý fakat hiçbirinin faydasýný göremedim. Ya bana iyi gelmiyordu ya da doðal deðillerdi.En son defne sabunu kullandým inanýrmýsýnýz sanki yeni doðmuþ gibiydim.Ýlk kullanýmdan itibaren saçlarýmdaki kaþýntý,yaðlanma ve dökülme bitti.Defne sabununun doðal olmasý ve kokusu çok güzel kimyasal maddelerin çevremizi sardýðý bu çaðda bu sabunun herkesin kullanmasýný þiddetle tavsiye ederim. Bu doðal defne sabunu bizlere sunduðunuz için sizlere sonsuz teþekkürlerimi sunarým.

Anasayfa yap
Favorilerine Ekle

G�r�� �neri Sayfay� yazd�r

Konu �smi : Defne Sabunu

Okunma Say�s� :  72759
Konu Adresi : http://www.antakyadefnesabunu.com/44/Defne-Sabunu.html

     Son Eklenen Konular

 

     En �ok Okunan Konular

 

     Rastgele Konular

Hijyen için en saðlýklýsý Defne Sabunu
COVID-19 den korunma
Bir bakýþta Tahir Çelikkaya Antakya Defne Sabunu
Fuar 2010
Kullananlar Ne Diyor ?
Sýkça Sorulanlar
Vizyon - Misyon
Prof.Dr.ERKAN TOPUZ;Her türlü deterjandan kaçýnýz. De
Defne sabunu ile tanýþan þampuaný býrakýyor.
Japonlar ve Amerikalýlarýn sabunu Antakya`dan
Antakya
Hakkýmýzda
Satýþ Noktalarý
Ürünler
Tahir Çelikkaya Özel Ýmalat Doðal Þifalý ANTAKYA DEF
sipariþ
Defne Sabunu
Tahir Çelikkaya Özel Ýmalat Doðal Þifalý Antakya Def
Haber7.com Deniz Baykal da bu sabunu kullanýyor
 

Ürünler (127867'kez Okundu)
Defne sabunu ile tanýþan þampuaný býrakýyor. (94213'kez Okundu)
Kullananlar Ne Diyor ? (80904'kez Okundu)
sipariþ (76121'kez Okundu)
Defne Sabunu (72760'kez Okundu)
Tahir Çelikkaya Özel Ýmalat Doðal Þifalý Antakya Def (71680'kez Okundu)
Satýþ Noktalarý (71449'kez Okundu)
Tahir Çelikkaya Özel Ýmalat Doðal Þifalý ANTAKYA DEF (50443'kez Okundu)
Sýkça Sorulanlar (41740'kez Okundu)
Hakkýmýzda (35883'kez Okundu)
Antakya (32056'kez Okundu)
Prof.Dr.ERKAN TOPUZ;Her türlü deterjandan kaçýnýz. De (30252'kez Okundu)
Japonlar ve Amerikalýlarýn sabunu Antakya`dan (25342'kez Okundu)
Haber7.com Deniz Baykal da bu sabunu kullanýyor (24757'kez Okundu)
Vizyon - Misyon (20522'kez Okundu)
Fuar 2010 (20490'kez Okundu)
Bir bakýþta Tahir Çelikkaya Antakya Defne Sabunu (19709'kez Okundu)
Hijyen için en saðlýklýsý Defne Sabunu (5557'kez Okundu)
COVID-19 den korunma (5474'kez Okundu)

 

Defne sabunu ile tanýþan þampuaný býrakýyor.
Ürünler
Satýþ Noktalarý
Kullananlar Ne Diyor ?
Antakya
Hakkýmýzda
Tahir Çelikkaya Özel Ýmalat Doðal Þifalý Antakya Def
Prof.Dr.ERKAN TOPUZ;Her türlü deterjandan kaçýnýz. De
Tahir Çelikkaya Özel Ýmalat Doðal Þifalý ANTAKYA DEF
Sýkça Sorulanlar
Defne Sabunu
Bir bakýþta Tahir Çelikkaya Antakya Defne Sabunu
sipariþ
Fuar 2010
Haber7.com Deniz Baykal da bu sabunu kullanýyor
COVID-19 den korunma
Vizyon - Misyon
Japonlar ve Amerikalýlarýn sabunu Antakya`dan
Hijyen için en saðlýklýsý Defne Sabunu


Atatrk Cad. No: 42/C 31100 Antakya/Hatay
Tel: +90 326 214 36 62 - +90 532 285 38 11 - +90 505 223 46 35


Powered by Antakyadefnesabunu.com                       

S�TEM�Z�N ��ER���N� VE FOTO�RAFLARI �Z�NS�Z KULLANANLAR HAKKINDA YASAL ��LEM BA�LATILACAKTIR.                        � Her Hakk� Sakl�d�r.  www.antakyadefnesabunu.com