antakyadefnesabunu.com
DEFNE SABUNU RNLERMZ SPAR SATI NOKTALARI HAKKIMIZDA LETM

  Men

 Antakya

 Site'de Arama Anket

Daha �nce Defne Sabunu Kulland�n�zm�?

Oy

Evet 167
Hay�r 273

Anket

 Takvim

Haziran 2024
P
S
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 Saat

  Hava Durumu

Hava Durumu

 Ürünler

Ürünlerimiz %100 Doðal Defne Yaðý ve %100 Doðal Sofralýk Zeytinyaðý içerir . DefneYaðý En Doðal Antiseptiktir ( mikrop öldürücü ) ve Antibakteriyeldir. Bu özellikleri ile,sabunlarýmýz el ve vücut temizliðinde en doðal ve güvenilir temizlik aracýdýr . Defne yaðý ve zeytinyaðý saç ve vücut için doðal bakým ve koruma saðlamaktadýr .  Ürünlerimizin faydalarý için bkz. http://www.antakyadefnesabunu.com/46/Tahir-Celikkaya-Ozel-Imalat-Dogal-Sifali-ANTAKYA-DEFNE-SABUNU'nun-Faydalari-.html

Defne Yaðý Yoðun Ekonomik Paket
Hatay'da yetiþen zeytin ve defne aðaçlarýndan elde edilen 1.sýnýf Saf ve Katkýsýz ( sofralýk) Zeytinyaðý ve Defne Yaðý ( gar yaðý / har yaðý ) kullanýlarak geleneksel yöntemlerle üretilen çeþittir.Defne Yaðý oraný Zeytinyaðý oranýndan fazladýr. (% 85+ ) Defne Yaðýnýn yoðun olarak kullanýldýðý 6 adet sabun içerir.
 


 

Zeytinyaðý Yoðun Ekonomik Paket
Hatay'da yetiþen zeytin ve defne aðaçlarýndan elde edilen 1.sýnýf Saf ve Katkýsýz ( sofralýk) Zeytinyaðý ve Defne Yaðý ( gar yaðý / har yaðý ) kullanýlarak geleneksel yöntemlerle üretilen çeþittir. Zeytinyaðý oraný Defne Yaðý oranýndan yüksektir .  Kuru ciltler icin onerilir .Zeytinyaðýnýn yoðun olarak kullanýldýðý 6 adet sabun içerir .  

   

Ahþap Sabunluk ( Ceviz )        Ceviz Aðacýndan mamul , ýzgara tipi sabunluk. Doðal Sabunlarýn kullanýmdan sonra kuru kalmasý önemlidir. Bu bakýmdan kullanýlmasý tavsiye edilir .

 

Defne Yaðý Yoðun Tekli Paket Hatay'da yetiþen zeytin ve defne aðaçlarýndan elde edilen 1.sýnýf Saf ve Katkýsýz ( sofralýk) Zeytinyaðý ve Defne Yaðý ( gar yaðý / har yaðý ) kullanýlarak geleneksel yöntemlerle üretilen çeþittir.Defne Yaðý oraný Zeytinyaðý oranýndan fazladýr. (% 85+ )  

       

Zeytinyaðý Yoðun Tekli Paket Hatay'da yetiþen zeytin ve defne aðaçlarýndan elde edilen 1.sýnýf Saf ve Katkýsýz ( sofralýk) Zeytinyaðý ve Defne Yaðý ( gar yaðý / har yaðý ) kullanýlarak geleneksel yöntemlerle üretilen çeþittir. Zeytinyaðý oraný Defne Yaðý oranýndan yüksektir .Kuru ciltler icin onerilir .    

       
 

  

Önemli Bilgi ; Son günlerde hepimizin üzülerek takip etmekte olduðu, domuz gribi vakalarýnda yaþanan artýþ, endiþe yaratmaktadýr. Uzmanlar domuz gribi ile mücadelede, kiþisel temizlik ve hijyenin önemine dikkat çekmektedirler. Sýk sýk ellerin yýkanmasý önerilen en basit yöntemdir. Konunun bizi ilgilendiren bu boyutu ile ilgili olarak, Defne Yaðý'nýn en doðal antiseptik(mikrop öldürücü) olduðu bilgisini, tekrar paylaþmak isteriz . Burada hijyeni saðlamak adýna , sürekli olarak, cildimizin kimyasallara maruz býrakýlmamasý gerektiðini bu vesile ile tekrar hatýrlatma ihtiyacý hissetmekteyiz . Üretimimizin temel gayesi , doðal olaný , en doðal ve kaliteli þekilde insanýmýza sunmaktýr. Sabunlarýmýz bir saðlýk ürünü olarak Sizlere sunulmaktadýr. Ýnsan cildinin doðasýna en uygun temizlik aracý , yüksek kalitedeki saf sofralýk zeytinyaðý ve Saf Defne Yaðýndan üretilen doðal defne sabunlarýmýzdýr . Geçmiþte olduðu gibi gelecekte de Doðal olan en faydalý olacaktýr ... 


  

  # Yorumlar
ibrahim efe
tahir çelikkaya defne sabunlarý tam anlamýyla þifa deposu... ben ..oxsin denen hiçbir iþe yaramayan þeyi kullandým,saçlarýmý mahfetmiþti.fakat arkadaþýmýn tavsiyesi üzere defne sabunu kullanmaya baþladým.fakat aktar lardakiler %90 sahte ürün oluyor.sonra netten tahir çelikkaya defne sabununu buldum önce þüphe ile yaklaþtým;ama kullandýkça(1 ay kadar) farký hisettim saç dökülmem durmuþtu ve saçlarým parlamaya,dolgunluk kazanmaya baþladý.01.06.2009 tarihinden beri kullanýyorum ve emin olun saçlarýmda çok fark var.size dürüstlüðünüzden ve insan saðlýðýyla oynamadýðýnýzdan dolayý çokkkk teþekkür ederim.saygýlarýmla...
Murat Aydýnçelebi
Tahir Çelikkaya Defne sabunu'nu Kullanmaya baþladým þaçýmdaki dökülmeler ve kepek sorunundan, 1 haftalýk uygulamanýn sonucunda bu dertlerden kurtuldum. Çok teþekkür ederim. Herkese þidetle tavsiye ederim.

Anasayfa yap
Favorilerine Ekle

G�r�� �neri Sayfay� yazd�r

Konu �smi : Ürünler

Okunma Say�s� :  127866
Konu Adresi : http://www.antakyadefnesabunu.com/47/Urunler.html

     Son Eklenen Konular

 

     En �ok Okunan Konular

 

     Rastgele Konular

Hijyen için en saðlýklýsý Defne Sabunu
COVID-19 den korunma
Bir bakýþta Tahir Çelikkaya Antakya Defne Sabunu
Fuar 2010
Kullananlar Ne Diyor ?
Sýkça Sorulanlar
Vizyon - Misyon
Prof.Dr.ERKAN TOPUZ;Her türlü deterjandan kaçýnýz. De
Defne sabunu ile tanýþan þampuaný býrakýyor.
Japonlar ve Amerikalýlarýn sabunu Antakya`dan
Antakya
Hakkýmýzda
Satýþ Noktalarý
Ürünler
Tahir Çelikkaya Özel Ýmalat Doðal Þifalý ANTAKYA DEF
sipariþ
Defne Sabunu
Tahir Çelikkaya Özel Ýmalat Doðal Þifalý Antakya Def
Haber7.com Deniz Baykal da bu sabunu kullanýyor
 

Ürünler (127867'kez Okundu)
Defne sabunu ile tanýþan þampuaný býrakýyor. (94213'kez Okundu)
Kullananlar Ne Diyor ? (80904'kez Okundu)
sipariþ (76121'kez Okundu)
Defne Sabunu (72759'kez Okundu)
Tahir Çelikkaya Özel Ýmalat Doðal Þifalý Antakya Def (71680'kez Okundu)
Satýþ Noktalarý (71449'kez Okundu)
Tahir Çelikkaya Özel Ýmalat Doðal Þifalý ANTAKYA DEF (50443'kez Okundu)
Sýkça Sorulanlar (41740'kez Okundu)
Hakkýmýzda (35883'kez Okundu)
Antakya (32056'kez Okundu)
Prof.Dr.ERKAN TOPUZ;Her türlü deterjandan kaçýnýz. De (30252'kez Okundu)
Japonlar ve Amerikalýlarýn sabunu Antakya`dan (25342'kez Okundu)
Haber7.com Deniz Baykal da bu sabunu kullanýyor (24757'kez Okundu)
Vizyon - Misyon (20522'kez Okundu)
Fuar 2010 (20490'kez Okundu)
Bir bakýþta Tahir Çelikkaya Antakya Defne Sabunu (19709'kez Okundu)
Hijyen için en saðlýklýsý Defne Sabunu (5557'kez Okundu)
COVID-19 den korunma (5474'kez Okundu)

 

Defne sabunu ile tanýþan þampuaný býrakýyor.
Tahir Çelikkaya Özel Ýmalat Doðal Þifalý ANTAKYA DEF
Satýþ Noktalarý
Bir bakýþta Tahir Çelikkaya Antakya Defne Sabunu
Fuar 2010
Japonlar ve Amerikalýlarýn sabunu Antakya`dan
Vizyon - Misyon
COVID-19 den korunma
Tahir Çelikkaya Özel Ýmalat Doðal Þifalý Antakya Def
Prof.Dr.ERKAN TOPUZ;Her türlü deterjandan kaçýnýz. De
Sýkça Sorulanlar
sipariþ
Defne Sabunu
Hijyen için en saðlýklýsý Defne Sabunu
Ürünler
Haber7.com Deniz Baykal da bu sabunu kullanýyor
Kullananlar Ne Diyor ?
Antakya
Hakkýmýzda


Atatrk Cad. No: 42/C 31100 Antakya/Hatay
Tel: +90 326 214 36 62 - +90 532 285 38 11 - +90 505 223 46 35


Powered by Antakyadefnesabunu.com                       

S�TEM�Z�N ��ER���N� VE FOTO�RAFLARI �Z�NS�Z KULLANANLAR HAKKINDA YASAL ��LEM BA�LATILACAKTIR.                        � Her Hakk� Sakl�d�r.  www.antakyadefnesabunu.com