antakyadefnesabunu.com
DEFNE SABUNU RNLERMZ SPAR SATI NOKTALARI HAKKIMIZDA LETM

  Men

 Antakya

 Site'de Arama



 Anket

Daha �nce Defne Sabunu Kulland�n�zm�?

Oy

Evet 167
Hay�r 273

Anket

 Takvim

Haziran 2024
P
S
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 Saat

  Hava Durumu

Hava Durumu

 Tahir Çelikkaya Özel Ýmalat Doðal Þifalý Antakya Defne Sabunu'nun Bilinen Yararlarý

Önemli Bilgi ; Son günlerde hepimizin üzülerek takip etmekte olduðu domuz gribi vakalarýnda yaþanan artýþ endiþe yaratmaktadýr. Uzmanlar domuz gribi ile mücadelede kiþisel temizlik ve hijyenin önemine dikkat çekmektedirler. Sýk sýk ellerin yýkanmasý önerilen en basit yöntemdir. Konunun bizi ilgilendiren bu boyutu ile ilgili olarak Defne Yaðý'nýn en doðal antiseptik(mikrop öldürücü) olduðu bilgisini tekrar paylaþmak isteriz . Burada hijyeni saðlamak adýna , sürekli olarak cildimizin kimyasallara maruz býrakýlmamasý gerektiðini bu vesile ile tekrar hatýrlatma ihtiyacý hissetmekteyiz . Üretimimizin temel gayesi , doðal olaný , en doðal ve kaliteli þekilde insanýmýza sunmaktýr. Sabunlarýmýz bir saðlýk ürünü olarak Sizlere sunulmaktadýr. Ýnsan cildinin doðasýna en uygun temizlik aracý , yüksek kalitedeki saf sofralýk zeytinyaðý ve Saf Defne Yaðýndan üretilen doðal defne sabunlarýmýzdýr . Geçmiþte olduðu gibi gelecekte de Doðal olan en faydalý olacaktýr ...  

Tahir Çelikkaya Özel Ýmalat Doðal Þifalý ANTAKYA DEFNE SABUNU Sürekli kullanýldýðýnda ; 

 *     Saçý besler, kuvvetlendirir, doðal parlaklýk ve yumuþaklýk verir,

*      Saç dökülmesini önler,

*      Kepek sorununun giderilmesinde etkilidir,

*      Vücut üzerinde dinlendirici etkisi bulunmaktadýr ,

*     Kuru cildi nemlendirir , canlandýrýr , yumuþatýr ,

*     Cildi Besler,en doðal ve saðlýklý bakým ve temizliði saðlar, 

*      Antiseptik ( mikrop öldürücü ) özelliði sayesinde , cildi doðal olarak temizler , bakterilerden arýndýrýr ,   mantar , egzama ,piþik , sedef , sivilce ,tahriþ ,alerji gibi cilt hastalýklarýnýn tedavisine yardýmcý olur ,

*     Hassas ciltlerde güvenle kullanýlabilir .

*     Traþ köpüðü yerine kullanýlabilir.
(kullananlar , ýslak cilde direkt sürülerek uygulandýðýnda , traþ jeli , traþ köpüðü gibi ürünlere kýyasla çok daha etkili ve daha yumuþak sonuç elde edildiðini belirtmiþlerdir.)

 Not : Tahir Çelikkaya Özel Ýmalat Doðal Þifalý Antakya Defne Sabunu ,kullanýmdan sonra kuru bir yerde muhafaza edilmelidir . 

 



 

  # Yorumlar
doðacý
sabunlarýnýz gerçekten çok kaliteli, ancak fiyatý çok yüksek olduðu için yaygýnlaþamýyor. Öncelikle bu sorunu çözerseniz bu ürünlerden halk büyük ölçüde yararlanacaktýr. Baþarýlar dilerim ...
fifit
defne sabunu süperrr birþey arkadaþlar,kullanýn derim.
selma yücesoy
tahir beyin fransadan müþterisiyim. ona ve ailesine dürüstlüklerinden ötürü teþekkür ediyorum.tüm doðal ürünleriniz bir harika.þimdi insanlar havadan para kazanmak var iken sizin insan saðlýðýna hizmet etmeniz beni çok rahatlattý.iyiki babanýz muhterem tahir beyle tanýþma fýrsatýný yakalamýþýz. ona allahtan rahmet ve maðfiret diliyoruz.esen kalýn.yücesoy ailesi.
huriye saðlar
güzel kardeþlerim sabununuzdan almanya ve ingilteredeki akrabalarýmda kullanýyor.vallahi biz okadar memnunuz ki anlatamam. baþarýlarýnýzýn devamýný dilerken iþlerinizde bereketli kazançlar temenni ederim.
hakan bingöl
öncelikle allahýn selamýyla sizleri selamlýyorum.çok muhterem tahir beyin vefat ettiðini duydum çok üzüldüm. yeryüzüne bu kadar dürüst,kibar ve muhterem insan az gelir. çok üzgünüm,sizlere baþsaðlýðý diliyorum. tahir kardeþimle tesadüf olarak tanýþmýþ, onun incelik ve kibarlýðýna hayran olmuþtum. bana kendi üretimlerinden bahsetti. merak ettim bende aldým.amaa benden birtürlü para almadý. sonrasýnda tahir kardeþimin sabununu kullanmaya devam ettim. allah ondan ve ailesinden razý olsun.kýzýmda önce baba saçlarým boyalý dediysede oda kullandý. hanýmým kýzým ben ve damadýmda sabununuzdan çok memnunuz.babanýzýn baþarýlarýný devam ettirmeniz dileðiyle gözlerinizden öpüyorum.

Anasayfa yap
Favorilerine Ekle

G�r�� �neri Sayfay� yazd�r

Konu �smi : Tahir Çelikkaya Özel Ýmalat Doðal Þifalý Antakya Defne Sabunu'nun Bilinen Yararlarý

Okunma Say�s� :  71680
Konu Adresi : http://www.antakyadefnesabunu.com/43/Tahir-%C3%87elikkaya-%C3%96zel-%C3%9Dmalat-Do%C3%B0al-%C3%9Eifal%C3%BD-Antakya-Defne-Sabunu'nun-Bilinen-Yararlar%C3%BD.html

     Son Eklenen Konular

 

     En �ok Okunan Konular

 

     Rastgele Konular

Hijyen için en saðlýklýsý Defne Sabunu
COVID-19 den korunma
Bir bakýþta Tahir Çelikkaya Antakya Defne Sabunu
Fuar 2010
Kullananlar Ne Diyor ?
Sýkça Sorulanlar
Vizyon - Misyon
Prof.Dr.ERKAN TOPUZ;Her türlü deterjandan kaçýnýz. De
Defne sabunu ile tanýþan þampuaný býrakýyor.
Japonlar ve Amerikalýlarýn sabunu Antakya`dan
Antakya
Hakkýmýzda
Satýþ Noktalarý
Ürünler
Tahir Çelikkaya Özel Ýmalat Doðal Þifalý ANTAKYA DEF
sipariþ
Defne Sabunu
Tahir Çelikkaya Özel Ýmalat Doðal Þifalý Antakya Def
Haber7.com Deniz Baykal da bu sabunu kullanýyor
 

Ürünler (127867'kez Okundu)
Defne sabunu ile tanýþan þampuaný býrakýyor. (94213'kez Okundu)
Kullananlar Ne Diyor ? (80904'kez Okundu)
sipariþ (76121'kez Okundu)
Defne Sabunu (72760'kez Okundu)
Tahir Çelikkaya Özel Ýmalat Doðal Þifalý Antakya Def (71681'kez Okundu)
Satýþ Noktalarý (71449'kez Okundu)
Tahir Çelikkaya Özel Ýmalat Doðal Þifalý ANTAKYA DEF (50443'kez Okundu)
Sýkça Sorulanlar (41740'kez Okundu)
Hakkýmýzda (35885'kez Okundu)
Antakya (32056'kez Okundu)
Prof.Dr.ERKAN TOPUZ;Her türlü deterjandan kaçýnýz. De (30252'kez Okundu)
Japonlar ve Amerikalýlarýn sabunu Antakya`dan (25342'kez Okundu)
Haber7.com Deniz Baykal da bu sabunu kullanýyor (24758'kez Okundu)
Vizyon - Misyon (20522'kez Okundu)
Fuar 2010 (20490'kez Okundu)
Bir bakýþta Tahir Çelikkaya Antakya Defne Sabunu (19709'kez Okundu)
Hijyen için en saðlýklýsý Defne Sabunu (5557'kez Okundu)
COVID-19 den korunma (5474'kez Okundu)

 

sipariþ
Kullananlar Ne Diyor ?
Tahir Çelikkaya Özel Ýmalat Doðal Þifalý ANTAKYA DEF
Sýkça Sorulanlar
Hijyen için en saðlýklýsý Defne Sabunu
Tahir Çelikkaya Özel Ýmalat Doðal Þifalý Antakya Def
Vizyon - Misyon
Hakkýmýzda
Defne Sabunu
Prof.Dr.ERKAN TOPUZ;Her türlü deterjandan kaçýnýz. De
Haber7.com Deniz Baykal da bu sabunu kullanýyor
Japonlar ve Amerikalýlarýn sabunu Antakya`dan
Antakya
COVID-19 den korunma
Satýþ Noktalarý
Fuar 2010
Ürünler
Bir bakýþta Tahir Çelikkaya Antakya Defne Sabunu
Defne sabunu ile tanýþan þampuaný býrakýyor.


Atatrk Cad. No: 42/C 31100 Antakya/Hatay
Tel: +90 326 214 36 62 - +90 532 285 38 11 - +90 505 223 46 35


Powered by Antakyadefnesabunu.com                       

S�TEM�Z�N ��ER���N� VE FOTO�RAFLARI �Z�NS�Z KULLANANLAR HAKKINDA YASAL ��LEM BA�LATILACAKTIR.                        � Her Hakk� Sakl�d�r.  www.antakyadefnesabunu.com