Prof.Dr.ERKAN TOPUZ;Her türlü deterjandan kaçýnýz. Devamlý olarak zeytinyaðý ve defne sabununu seçiniz. - Yorum Yap!
K�f�rl� ve Ahlak D��� Mesajlar Sitemizde Yay�nlanmaz.
D�zg�n Yorumlar�n�z G�n ��inde Y�neticiler taraf�ndan Onaylancakt�r.

Ad�n�z &  Lakab�n�z : 

Mesaj�n�z             :

 

G�venlik Kodu       :
�steki kodu sa� tarafa giriniz